Oct. 12th, 2011

deo_gratias: (Default)
Аліса настойліва просіцца на балкон. Не пасядзеўшы там і паўхвіліны, рвецца назад у пакой: зімна. Але тут жа ізноў паварочваецца мордай да дзьвярэй і жаласьліва просіць, каб іх адчынілі.

Спадзяецца, што з новым адкрыцьцём на балконе ізноў будзе лета? :)

Profile

deo_gratias: (Default)
deo_gratias

December 2011

S M T W T F S
    1 23
45 6789 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:04 am
Powered by Dreamwidth Studios